سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

اخبار و اطلاعیه ها
1399/9/3فراخوان مناقصه احداث و بهسازی ، نوسازی معابر A93،B41،B29،B28،B27،B21 سایت صنعتی آبادان در منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/8/28فراخوان مناقصه مرمت، بهسازی و آسفالت معابر صنعت 4، فرعی 4 از صنعت4و فرعی 2 از صنعت 7 شهرک صنعتی خرمشهراطلاعات
1399/8/28فراخوان جذب سرمایه گذار تجهیز،راه اندازی و بهره برداری از سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعاتدریافت فایل
1399/8/6فراخوان تجدید مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/8/6فراخوان تجدید مناقصه انجام امور تنظیفات، خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز شلمچه در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/30اعلام نتیجه تجدید مناقصه خدمات آتش نشانی، تعمیر و نگهداری دو ایستگاه آتش نشانی در سایت صنعتی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/30اعلام نتیجه تجدید مناقصه انجام امور تنظیفات، نخاله برداری، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی سایت صنعتی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/30اعلام نتیجه مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/30اعلام نتیجه مناقصه انجام امور تنظیفات، خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز شلمچه در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/22اصلاحیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه خدمات آتش نشانی، تعمیر و نگهداری دو ایستگاه آتش نشانی در سایت صنعتی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/22اصلاحیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه انجام امور تنظیفات، نخاله برداری، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی سایت صنعتی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/9اعلام نتیجه مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/7فراخوان تجدید مناقصه خدمات آتش نشانی، تعمیر و نگهداری دو ایستگاه آتش نشانی در سایت صنعتی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/7فراخوان تجدید مناقصه انجام امور تنظیفات، نخاله برداری، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی سایت صنعتی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/7فراخوان مناقصه انجام امور تنظیفات، خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز شلمچه در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/7فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/5فراخوان شناسایی سرمایه گذار سامانه خودکار ثبت تخلفات و راه اندازی مرکز مانیتورینگ منطقه آزاد ارونداطلاعاتدریافت فایل
1399/7/5اصلاحیه شماره دو تجدید فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/2اصلاحیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/6/19تجدید مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/6/18اعلام نتیجه مناقصه احداث معابر A2O2 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/6/17مزایده فروش 55 دستگاه سوزن UIC60 دستی راست گرد و چپ گرد به همراه ست کامل تراورس بتنی تحت لیسانس وسلو،کوزیفر فرانسهاطلاعات
1399/6/11فراخوان مناقصه انجام امور تنظیفات، نخاله برداری، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی سایت صنعتی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/6/11فراخوان مناقصه خدمات آتش نشانی، تعمیر و نگهداری دو ایستگاه آتش نشانی در سایت صنعتی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/6/3اصلاحیه شماره دو فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/6/1اصلاحیه شماره یک فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعاتدریافت فایل
1399/5/26فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/4/25اعلام نتیجه مناقصه احداث معبر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/4/23فراخوان مناقصه احداث معابر A2O2 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/4/17اعلام نتیجه مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال)اطلاعات
1399/4/17اعلام نتیجه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی مبادی هفت گانه منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/4/17اعلام نتیجه مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/4/13اطلاعیه مناقصه احداث معابر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/4/5اصلاحیه اسناد مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال)اطلاعات
1399/4/4اصلاحیه اسناد مناقصه تأمین نیروی انسانی بمنظور انجام خدمات عمومی و پشتیبانی مبادی هفت گانه منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/3/26اصلاحیه اسناد مناقصه احداث معابر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/3/25اعلام نتیجه ارزیابی کیفی تامین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/3/25فراخوان تجدید مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال)اطلاعات
1399/3/19فراخوان مناقصه تأمین نیروی انسانی بمنظور انجام خدمات عمومی و پشتیبانی مبادی هفت گانه منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/3/19فراخوان مناقصه احداث معبر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/3/12لغو فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند تا اطلاع ثانویاطلاعات
1399/3/10فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/2/26تعویق زمان تحویل پاکات تجدید ارزیابی کیفی تامین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/2/26تعویق زمان تحویل و بازگشایی پاکات مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند(کنزالمال)اطلاعات
1399/2/14فراخوان ارزیابی کیفی اصلاح و ساماندهی بخشی از معابر شهرستان آبادان در منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/2/9فراخوان تجدید ارزیابی کیفی تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/2/8فراخوان مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال)اطلاعات
1398/12/25اعلام نتیجه تجدید مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاد خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1398/12/20زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاد خرمشهراطلاعات
1398/12/12تعویق زمان بازگشایی پاکات مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاداطلاعات
1398/11/30فراخوان ارزیابی کیفی تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1398/11/28رفع مشکل دریافت اسناد مناقصهاطلاعات
1398/11/19تجدید فراخوان مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاد خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1398/11/7اعلام نتیجه مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاد خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1398/10/9فراخوان مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاد خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1398/10/8اعلام نتیجه مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر کوی عباره خرمشهر(فاز یک) در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1398/9/19فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی و ساماندهی معابر کوی عباره خرمشهر(فازیک) در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1398/9/19فراخوان مزایده فروش یک قطعه زمین مزروعی به انضمام یک واحد دامداری در روستای حرم آباد ملایر (موسوم به باغ ملایر)اطلاعات
1397/10/12اعلام نتیجه ارزیابی کیفی احداث پل آزادی خرمشهراطلاعات
1397/6/24اعلام نتیجه فراخوان ارزیابی کیفی احداث پل آیت الله هاشمی رفسنجانی خرمشهر در منطقه آزاد ارونداطلاعات
1397/6/14فراخوان ارزیابی کیفی پروژه احداث پل آزادی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1397/5/14تعویق فراخوان ارزیابی کیفی پل آزادی خرمشهراطلاعات
1397/4/30فراخوان ارزیابی کیفی پروژه احداث پل آزادی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1397/4/27تمدید زمان ارسال پاکات فراخوان ارزیابی کیفی احداث پل آیت الله هاشمی رفسنجانیاطلاعات
1397/4/5فراخوان ارزیابی کیفی پروژه احداث پل آیت الله هاشمی رفسنجانی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/10/23اعلام نتیجه تجدید فراخوان مناقصه خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری، دوربینهای نظارتی و روشنایی دیوار پیرامونی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/10/18اصلاحیه فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین در سایت گردشگری دیری فارم، روبروی هتل نخل آبادان (زمین مثلثی) بمنظور احداث مجتمع تجاری- خدماتی- اداریاطلاعات
1396/10/17فراخوان مزایده فروش یک دستگاه ایکس ری موجود در انبار فرودگاه آیت اله جمی آباداناطلاعات
1396/10/16فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین در سایت گردشگری دیری فارم، روبروی هتل نخل آبادان (زمین مثلثی) بمنظور احداث مجتمع تجاری- خدماتی- اداریاطلاعات
1396/10/6تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین در سایت گردشگری (جنب باشگاه قایقرانی سابق) به منظور احداث هتل 4 ستارهاطلاعات
1396/9/14تجدید فراخوان مناقصه خرید، حمل، بارگیری و باراندازی تجهیزات وعملیات اجرایی شامل نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری ، دوربینهای نظارتی، سیستم برق رسانی و روشنایی مورد نیاز نظارت تصویری دیوار پیرامونیاطلاعات
1396/9/13اعلام نتیجه مناقصه خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری، دوربینهای نظارتی و روشنایی دیوار پیرامونی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/9/12اعلام نتیجه ارائه خدمات ایمنی و آتشنشانی شلمچه و سایت صنعتی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/9/8اصلاحیه شماره سه مناقصه خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری، دوربینهای نظارتی و روشنایی دیوار پیرامونی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/8/24اصلاحیه شماره دو مناقصه خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری، دوربینهای نظارتی و روشنایی دیوار پیرامونی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/8/15اصلاحیه مناقصه خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری، دوربینهای نظارتی و روشنایی دیوار پیرامونی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/8/10مرحله دوم فراخوان جذب سرمایه گذار در خصوص شرکتهای دارنده پروانه FCPاطلاعات
1396/8/10تعیین تاریخ بازگشایی پاکات مناقصات ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه و سایت صنعتی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/8/10تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین در سایت گردشگری (جنب باشگاه قایقرانی سابق) به منظور احداث هتل 4 ستارهاطلاعات
1396/8/8فراخوان مناقصه خرید، حمل، بارگیری و باراندازی تجهیزات شبکه فیبر نوری ، دوربینهای نظارتی، سیستم برق رسانی و روشنایی مورد نیاز نظارت تصویری دیوار پیرامونی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/8/8تجهیزات اجرایی فیبر نوریاطلاعات
1396/8/1اصلاحیه شماره 2 فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/8/1اصلاحیه شماره 2 فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/7/30فراخوان جذب سرمایه گذار جهت واگذاری سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی اروند به منظور احداث مرکز برندینگاطلاعات
1396/7/25اصلاحیه فراخوان جذب سرمایه گذار واگذاری یک قطعه زمین در سایت گردشگری (جنب باشگاه قایقرانی سابق) به منظور احداث هتل 4 ستارهاطلاعات
1396/7/23اصلاحیه شماره یک فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/7/23اصلاحیه شماره یک فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/7/22اعلام نتیجه مزایدات فروش اقلام، لوازم و تجهیزات آهنی و فروش تجهیزات برقی مازاد در مراکز و واحد های سازماناطلاعات
1396/7/19اصلاحیه فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی سازمان و ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/7/16فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی سازمان و ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/7/11فراخوان جذب سرمایه گذار واگذاری یک قطعه زمین در سایت گردشگری (جنب باشگاه قایقرانی سابق) به منظور احداث هتل 4 ستارهاطلاعات
1396/6/22فراخوان تجدید مزایده فروش اقلام، لوازم و تجهیزات مازاد سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/6/12فراخوان جذب سرمایه گذار در خصوص شرکتهای دارنده پروانه FCPاطلاعات
1396/6/12تجدید فراخوان مزایدات اموال عمومی سازمان (تجهیزات آبرسانی و تأسیساتی مازاد، اقلام، لوازم و تجهیزات آهنی و سایر تجهیزات ضایعاتی و مستعمل و یک دستگاه تاور کرین)اطلاعات
1396/5/25تعویق زمان بازگشائی پاکات مزایدات فروش اقلام، لوازم و تجهیزات مازاد سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/5/25اصلاحیه شماره یک فراخوان مزایده فروش اقلام و لوازم آهنی و سایر تجهیزات ضایعاتی و مستعملاطلاعات
1396/5/25اصلاحیه شماره 2 فراخوان مزایده فروش تجهیزات آبرسانی و تأسیساتی مازاد و مستعملاطلاعات
1396/5/25لغو مزایده فروش تجهیزات برقی مازاد در مراکز و واحدهای سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/5/24اعلام نتیجه مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/5/22اطلاعیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/5/18اصلاحیه شماره یک مزایده فروش تجهیزات آبرسانی و تأسیساتی مازاد و مستعملاطلاعات
1396/5/11مزایده فروش اقلام، لوازم و تجهیزات مازاد سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/5/10اصلاحیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/5/3لغو فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/4/26تجدید فراخوان مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/4/17فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/4/11اصلاحیه شماره یک مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/4/11اطلاعیه شماره یک مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/3/23فراخوان مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/3/21اصلاحیه شماره سه فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/3/17اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/3/16اصلاحیه شماره دو فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانیاطلاعات
1396/3/8اصلاحیه شماره یک فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانیاطلاعات
1396/3/1فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/3/1تجدید فراخوان مزایده فروش بازار اروند خرمشهر موسوم به بازار چینی ها (کنزالمال)اطلاعات
1396/3/1فراخوان مزایده فروش بازار اروند خرمشهر موسوم به بازار چینی ها (کنزالمال)اطلاعات
1396/3/1فراخوان ارزیابی کیفی مزایده گران پروژه واگذاری آزمایشگاههای غذا و داروی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/3/1اعلام نتیجه مناقصه طبخ و توزیع غذای سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات