سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

اخبار و اطلاعیه ها
1396/3/1فراخوان مزایده فروش بازار اروند خرمشهر موسوم به بازار چینی ها (کنزالمال)اطلاعات
1396/3/1فراخوان ارزیابی کیفی مزایده گران پروژه واگذاری آزمایشگاههای غذا و داروی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1396/3/1اعلام نتیجه مناقصه طبخ و توزیع غذای سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات