سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

اخبار و اطلاعیه ها
1399/7/7فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/5فراخوان شناسایی سرمایه گذار سامانه خودکار ثبت تخلفات و راه اندازی مرکز مانیتورینگ منطقه آزاد ارونداطلاعاتدریافت فایل
1399/7/5اصلاحیه شماره دو تجدید فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/2اصلاحیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/6/19تجدید مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات