سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

اخبار و اطلاعیه ها
1399/6/18اعلام نتیجه مناقصه احداث معابر A2O2 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/6/17مزایده فروش 55 دستگاه سوزن UIC60 دستی راست گرد و چپ گرد به همراه ست کامل تراورس بتنی تحت لیسانس وسلو،کوزیفر فرانسهاطلاعات
1399/6/11فراخوان مناقصه انجام امور تنظیفات، نخاله برداری، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی سایت صنعتی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/6/11فراخوان مناقصه خدمات آتش نشانی، تعمیر و نگهداری دو ایستگاه آتش نشانی در سایت صنعتی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/6/3اصلاحیه شماره دو فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات