سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

اخبار و اطلاعیه ها
1399/9/3فراخوان مناقصه احداث و بهسازی ، نوسازی معابر A93،B41،B29،B28،B27،B21 سایت صنعتی آبادان در منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/8/28فراخوان مناقصه مرمت، بهسازی و آسفالت معابر صنعت 4، فرعی 4 از صنعت4و فرعی 2 از صنعت 7 شهرک صنعتی خرمشهراطلاعات
1399/8/28فراخوان جذب سرمایه گذار تجهیز،راه اندازی و بهره برداری از سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعاتدریافت فایل
1399/8/6فراخوان تجدید مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/8/6فراخوان تجدید مناقصه انجام امور تنظیفات، خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز شلمچه در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/30اعلام نتیجه تجدید مناقصه خدمات آتش نشانی، تعمیر و نگهداری دو ایستگاه آتش نشانی در سایت صنعتی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/30اعلام نتیجه تجدید مناقصه انجام امور تنظیفات، نخاله برداری، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی سایت صنعتی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/30اعلام نتیجه مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/30اعلام نتیجه مناقصه انجام امور تنظیفات، خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز شلمچه در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/22اصلاحیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه خدمات آتش نشانی، تعمیر و نگهداری دو ایستگاه آتش نشانی در سایت صنعتی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/22اصلاحیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه انجام امور تنظیفات، نخاله برداری، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی سایت صنعتی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/9اعلام نتیجه مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/7فراخوان تجدید مناقصه خدمات آتش نشانی، تعمیر و نگهداری دو ایستگاه آتش نشانی در سایت صنعتی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/7فراخوان تجدید مناقصه انجام امور تنظیفات، نخاله برداری، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی سایت صنعتی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/7فراخوان مناقصه انجام امور تنظیفات، خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز شلمچه در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/7فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/5فراخوان شناسایی سرمایه گذار سامانه خودکار ثبت تخلفات و راه اندازی مرکز مانیتورینگ منطقه آزاد ارونداطلاعاتدریافت فایل
1399/7/5اصلاحیه شماره دو تجدید فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/7/2اصلاحیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/6/19تجدید مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/6/18اعلام نتیجه مناقصه احداث معابر A2O2 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/6/17مزایده فروش 55 دستگاه سوزن UIC60 دستی راست گرد و چپ گرد به همراه ست کامل تراورس بتنی تحت لیسانس وسلو،کوزیفر فرانسهاطلاعات
1399/6/11فراخوان مناقصه انجام امور تنظیفات، نخاله برداری، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی سایت صنعتی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/6/11فراخوان مناقصه خدمات آتش نشانی، تعمیر و نگهداری دو ایستگاه آتش نشانی در سایت صنعتی منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/6/3اصلاحیه شماره دو فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/6/1اصلاحیه شماره یک فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعاتدریافت فایل
1399/5/26فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/4/25اعلام نتیجه مناقصه احداث معبر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/4/23فراخوان مناقصه احداث معابر A2O2 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/4/17اعلام نتیجه مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال)اطلاعات
1399/4/17اعلام نتیجه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی مبادی هفت گانه منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/4/17اعلام نتیجه مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/4/13اطلاعیه مناقصه احداث معابر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/4/5اصلاحیه اسناد مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال)اطلاعات
1399/4/4اصلاحیه اسناد مناقصه تأمین نیروی انسانی بمنظور انجام خدمات عمومی و پشتیبانی مبادی هفت گانه منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/3/26اصلاحیه اسناد مناقصه احداث معابر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/3/25اعلام نتیجه ارزیابی کیفی تامین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/3/25فراخوان تجدید مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال)اطلاعات
1399/3/19فراخوان مناقصه تأمین نیروی انسانی بمنظور انجام خدمات عمومی و پشتیبانی مبادی هفت گانه منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/3/19فراخوان مناقصه احداث معبر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/3/12لغو فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند تا اطلاع ثانویاطلاعات
1399/3/10فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/2/26تعویق زمان تحویل پاکات تجدید ارزیابی کیفی تامین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/2/26تعویق زمان تحویل و بازگشایی پاکات مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند(کنزالمال)اطلاعات
1399/2/14فراخوان ارزیابی کیفی اصلاح و ساماندهی بخشی از معابر شهرستان آبادان در منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/2/9فراخوان تجدید ارزیابی کیفی تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد ارونداطلاعات
1399/2/8فراخوان مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال)اطلاعات
1398/12/25اعلام نتیجه تجدید مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاد خرمشهر در محدوده منطقه آزاد ارونداطلاعات
1398/12/20زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاد خرمشهراطلاعات
1398/12/12تعویق زمان بازگشایی پاکات مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاداطلاعات