سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

اخبار و اطلاعیه ها
 • فراخوان مناقصه احداث و بهسازی ، نوسازی معابر A93،B41،B29،B28،B27،B21 سایت صنعتی آبادان در منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان مناقصه مرمت، بهسازی و آسفالت معابر صنعت 4، فرعی 4 از صنعت4و فرعی 2 از صنعت 7 شهرک صنعتی خرمشهر ادامه مطلب
 • فراخوان جذب سرمایه گذار تجهیز،راه اندازی و بهره برداری از سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان تجدید مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان تجدید مناقصه انجام امور تنظیفات، خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز شلمچه در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه تجدید مناقصه خدمات آتش نشانی، تعمیر و نگهداری دو ایستگاه آتش نشانی در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه تجدید مناقصه انجام امور تنظیفات، نخاله برداری، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه مناقصه انجام امور تنظیفات، خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز شلمچه در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اصلاحیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه خدمات آتش نشانی، تعمیر و نگهداری دو ایستگاه آتش نشانی در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اصلاحیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه انجام امور تنظیفات، نخاله برداری، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان تجدید مناقصه خدمات آتش نشانی، تعمیر و نگهداری دو ایستگاه آتش نشانی در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان تجدید مناقصه انجام امور تنظیفات، نخاله برداری، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان مناقصه انجام امور تنظیفات، خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز شلمچه در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان شناسایی سرمایه گذار سامانه خودکار ثبت تخلفات و راه اندازی مرکز مانیتورینگ منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اصلاحیه شماره دو تجدید فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اصلاحیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • تجدید مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه مناقصه احداث معابر A2O2 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • مزایده فروش 55 دستگاه سوزن UIC60 دستی راست گرد و چپ گرد به همراه ست کامل تراورس بتنی تحت لیسانس وسلو،کوزیفر فرانسه ادامه مطلب
 • فراخوان مناقصه انجام امور تنظیفات، نخاله برداری، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان مناقصه خدمات آتش نشانی، تعمیر و نگهداری دو ایستگاه آتش نشانی در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اصلاحیه شماره دو فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اصلاحیه شماره یک فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه مناقصه احداث معبر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان مناقصه احداث معابر A2O2 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال) ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی مبادی هفت گانه منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اطلاعیه مناقصه احداث معابر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اصلاحیه اسناد مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال) ادامه مطلب
 • اصلاحیه اسناد مناقصه تأمین نیروی انسانی بمنظور انجام خدمات عمومی و پشتیبانی مبادی هفت گانه منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اصلاحیه اسناد مناقصه احداث معابر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه ارزیابی کیفی تامین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان تجدید مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال) ادامه مطلب
 • فراخوان مناقصه تأمین نیروی انسانی بمنظور انجام خدمات عمومی و پشتیبانی مبادی هفت گانه منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان مناقصه احداث معبر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • لغو فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند تا اطلاع ثانوی ادامه مطلب
 • فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • تعویق زمان تحویل پاکات تجدید ارزیابی کیفی تامین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • تعویق زمان تحویل و بازگشایی پاکات مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند(کنزالمال) ادامه مطلب
 • فراخوان ارزیابی کیفی اصلاح و ساماندهی بخشی از معابر شهرستان آبادان در منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان تجدید ارزیابی کیفی تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال) ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه تجدید مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاد خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاد خرمشهر ادامه مطلب
 • تعویق زمان بازگشایی پاکات مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاد ادامه مطلب
 • فراخوان ارزیابی کیفی تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • رفع مشکل دریافت اسناد مناقصه ادامه مطلب
 • تجدید فراخوان مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاد خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاد خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاد خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر کوی عباره خرمشهر(فاز یک) در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی و ساماندهی معابر کوی عباره خرمشهر(فازیک) در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان مزایده فروش یک قطعه زمین مزروعی به انضمام یک واحد دامداری در روستای حرم آباد ملایر (موسوم به باغ ملایر) ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه ارزیابی کیفی احداث پل آزادی خرمشهر ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه فراخوان ارزیابی کیفی احداث پل آیت الله هاشمی رفسنجانی خرمشهر در منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان ارزیابی کیفی پروژه احداث پل آزادی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • تعویق فراخوان ارزیابی کیفی پل آزادی خرمشهر ادامه مطلب
 • فراخوان ارزیابی کیفی پروژه احداث پل آزادی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • تمدید زمان ارسال پاکات فراخوان ارزیابی کیفی احداث پل آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه مطلب
 • فراخوان ارزیابی کیفی پروژه احداث پل آیت الله هاشمی رفسنجانی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه تجدید فراخوان مناقصه خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری، دوربینهای نظارتی و روشنایی دیوار پیرامونی منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اصلاحیه فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین در سایت گردشگری دیری فارم، روبروی هتل نخل آبادان (زمین مثلثی) بمنظور احداث مجتمع تجاری- خدماتی- اداری ادامه مطلب
 • فراخوان مزایده فروش یک دستگاه ایکس ری موجود در انبار فرودگاه آیت اله جمی آبادان ادامه مطلب
 • فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین در سایت گردشگری دیری فارم، روبروی هتل نخل آبادان (زمین مثلثی) بمنظور احداث مجتمع تجاری- خدماتی- اداری ادامه مطلب
 • تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین در سایت گردشگری (جنب باشگاه قایقرانی سابق) به منظور احداث هتل 4 ستاره ادامه مطلب
 • تجدید فراخوان مناقصه خرید، حمل، بارگیری و باراندازی تجهیزات وعملیات اجرایی شامل نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری ، دوربینهای نظارتی، سیستم برق رسانی و روشنایی مورد نیاز نظارت تصویری دیوار پیرامونی ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه مناقصه خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری، دوربینهای نظارتی و روشنایی دیوار پیرامونی منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه ارائه خدمات ایمنی و آتشنشانی شلمچه و سایت صنعتی سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اصلاحیه شماره سه مناقصه خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری، دوربینهای نظارتی و روشنایی دیوار پیرامونی منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اصلاحیه شماره دو مناقصه خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری، دوربینهای نظارتی و روشنایی دیوار پیرامونی منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اصلاحیه مناقصه خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری، دوربینهای نظارتی و روشنایی دیوار پیرامونی منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • مرحله دوم فراخوان جذب سرمایه گذار در خصوص شرکتهای دارنده پروانه FCP ادامه مطلب
 • تعیین تاریخ بازگشایی پاکات مناقصات ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه و سایت صنعتی منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار فروش یک قطعه زمین در سایت گردشگری (جنب باشگاه قایقرانی سابق) به منظور احداث هتل 4 ستاره ادامه مطلب
 • فراخوان مناقصه خرید، حمل، بارگیری و باراندازی تجهیزات شبکه فیبر نوری ، دوربینهای نظارتی، سیستم برق رسانی و روشنایی مورد نیاز نظارت تصویری دیوار پیرامونی منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • تجهیزات اجرایی فیبر نوری ادامه مطلب
 • اصلاحیه شماره 2 فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اصلاحیه شماره 2 فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان جذب سرمایه گذار جهت واگذاری سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی اروند به منظور احداث مرکز برندینگ ادامه مطلب
 • اصلاحیه فراخوان جذب سرمایه گذار واگذاری یک قطعه زمین در سایت گردشگری (جنب باشگاه قایقرانی سابق) به منظور احداث هتل 4 ستاره ادامه مطلب
 • اصلاحیه شماره یک فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اصلاحیه شماره یک فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه مزایدات فروش اقلام، لوازم و تجهیزات آهنی و فروش تجهیزات برقی مازاد در مراکز و واحد های سازمان ادامه مطلب
 • اصلاحیه فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی سازمان و ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی سازمان و ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه در منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان جذب سرمایه گذار واگذاری یک قطعه زمین در سایت گردشگری (جنب باشگاه قایقرانی سابق) به منظور احداث هتل 4 ستاره ادامه مطلب
 • فراخوان تجدید مزایده فروش اقلام، لوازم و تجهیزات مازاد سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان جذب سرمایه گذار در خصوص شرکتهای دارنده پروانه FCP ادامه مطلب
 • تجدید فراخوان مزایدات اموال عمومی سازمان (تجهیزات آبرسانی و تأسیساتی مازاد، اقلام، لوازم و تجهیزات آهنی و سایر تجهیزات ضایعاتی و مستعمل و یک دستگاه تاور کرین) ادامه مطلب
 • تعویق زمان بازگشائی پاکات مزایدات فروش اقلام، لوازم و تجهیزات مازاد سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اصلاحیه شماره یک فراخوان مزایده فروش اقلام و لوازم آهنی و سایر تجهیزات ضایعاتی و مستعمل ادامه مطلب
 • اصلاحیه شماره 2 فراخوان مزایده فروش تجهیزات آبرسانی و تأسیساتی مازاد و مستعمل ادامه مطلب
 • لغو مزایده فروش تجهیزات برقی مازاد در مراکز و واحدهای سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اطلاعیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اصلاحیه شماره یک مزایده فروش تجهیزات آبرسانی و تأسیساتی مازاد و مستعمل ادامه مطلب
 • مزایده فروش اقلام، لوازم و تجهیزات مازاد سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اصلاحیه شماره یک تجدید فراخوان مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • لغو فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • تجدید فراخوان مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اصلاحیه شماره یک مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اطلاعیه شماره یک مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • فراخوان مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اصلاحیه شماره سه فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اصلاحیه شماره دو فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی ادامه مطلب
 • اصلاحیه شماره یک فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی ادامه مطلب
 • فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • تجدید فراخوان مزایده فروش بازار اروند خرمشهر موسوم به بازار چینی ها (کنزالمال) ادامه مطلب
 • فراخوان مزایده فروش بازار اروند خرمشهر موسوم به بازار چینی ها (کنزالمال) ادامه مطلب
 • فراخوان ارزیابی کیفی مزایده گران پروژه واگذاری آزمایشگاههای غذا و داروی منطقه آزاد اروند ادامه مطلب
 • اعلام نتیجه مناقصه طبخ و توزیع غذای سازمان منطقه آزاد اروند ادامه مطلب