سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

اعلام نتیجه مزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال)


تاریخ درج

1399/4/17

به اطلاع کلیه مناقصه گران شرکت کننده درمزایده فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال)میرساند، جلسه کمیسیون معاملات در تاریخ 99/04/16 برگزار و آقای محمدرضا غلامی به عنوان برنده مزایده انتخاب گردید.

                                                                                                                                                                                                            اداره امور قراردادها