سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

تعویق زمان تحویل پاکات تجدید ارزیابی کیفی تامین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/2/26

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در تجدید ارزیابی کیفی تامین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند میرساند، نظر به تعطیلات پیاپی به جهت شیوع بیماری کرونا آخرین مهلت تحویل پاکات ارزیابی مذکور پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/02/30 اعلام می گردد.

شایان ذکر است هرگونه تغییردر تاریخ فوق از طریق همین سامانه مجدداً اطلاع رسانی خواهد شد.

                                                                                         

                                                                                                                         واحد مناقصات اداره امور قراردادها