سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

اعلام نتیجه مناقصه احداث معابر A2O2 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/6/18

به اطلاع کلیه مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه احداث معابر A2O2 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند میرساند، جلسه کمیسیون معاملات در تاریخ 99/06/17 برگزار و شرکت جهان کاوش بوشهر به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید.

                                                                                                                                                                                                            اداره امور قراردادها