سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

اعلام نتیجه تجدید مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاد خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1398/12/25

به اطلاع کلیه مناقصه گران شرکت کننده در فراخوان مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاد خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند میرساند، جلسه کمیسیون معاملات در تاریخ 98/12/21 برگزار و شرکت عمارراهسازان پیشرو آبادان به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید.

                                                                                                                                                                                                            اداره امور قراردادها