سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

اعلام نتیجه تجدید مناقصه انجام امور تنظیفات، نخاله برداری، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/7/30

به اطلاع کلیه مناقصه گران شرکت کننده در تجدید مناقصه انجام امور تنظیفات، نخاله برداری، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند میرساند، جلسه کمیسیون معاملات در تاریخ 99/07/29 برگزار و شرکت نازنین پیام اروند به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید.

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                 واحد مناقصات  اداره امور قراردادها