سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

اصلاحیه شماره دو فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/6/3

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند میرساند، موارد مذکور در اسناد مناقصه به شرح ذیل اصلاح می گردد. لذا یادآور می شود موارد اصلاحی ذیل ملاک اسناد مناقصه بوده و موارد قبلی کان لم یکن تلقی می گردد.

**صفحه 18 ماده 4 پیش پرداخت:

پس از ابلاغ قرارداد و به درخواست پیمانکار معادل 20 درصد مبلغ بخش های نگهداری تجهیزات، تأسیسات، ابنیه، فضای سبز و تنظیفات قرارداد به غیر از ردیف های مربوط به خرید این بخش ها، به عنوان پیش پرداخت، در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر مورد تأیید کارفرما، در وجه وی پرداخت خواهد شد. بدیهی است پیش پرداخت مذکور، به هنگام پرداخت صورت وضعیت ها، به تناسب از مطالبات پیمانکار کسر و تا آخرین مرحله پرداخت،‌ مستهلک و ضمانتنامه مورد اشاره، ‌به پیمانکار مسترد خواهد.

** صفحه 23 بند 8-21:

پیمانکار موظف است حداقل 3 بار در طول مدت قرارداد آموزشهای هر بخش را که توسط کارفرما تعیین و تأیید می گردند، به پرسنل خود ارائه نماید.ضمناً هزینه تهیه اقلام پذیرایی بعهده کارفرما می باشد.

پذیرایی از میهمانان مشتمل بر تهیه(بعهده کارفرما) و سرو صبحانه (شامل پنیر، کره، مربای تکنفره ونان و یا خامه، عسل، مربا و نان و یا سایر موارد مشابه)، تهیه و سرو ناهار و شام (شامل چلو، کباب کوبیده، جوجه کباب، ماهی، خورشت فصل، همراه با نوشیدنی و سالاد و یا ماست) و همچنین شیرینی و میوه در مناسبتها، مجالس و مراسم مختلف، مطابق با نظر کارفرما جزو تعهدات پیمانکار می باشد و هزینه آن در بالاسری لحاظ گردیده است.

** در جدول صفحه 67 عدد آخر از ردیف 1 به مبلغ 11،365،200،000 اصلاح می گردد.

                                                                                                   واحد مناقصات اداره امور قراردادها