سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

اعلام نتیجه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی مبادی هفت گانه منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/4/17

به اطلاع کلیه مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی مبادی هفت گانه منطقه آزاد اروند میرساند، جلسه کمیسیون معاملات در تاریخ 99/04/11 برگزار و شرکت توان گستر پرشین به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید.

                                                                                                                                                                                                            اداره امور قراردادها