سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

لغو فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند تا اطلاع ثانوی


تاریخ درج

1399/3/12

به اطلاع کلیه مناقصه گران شرکت کننده در فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند میرساند، به دلیل تغییرات بوجود آمده در اسناد تشریفات برگزاری مناقصه تا اطلاع ثانوی لغو و به زمان دیگری موکول گردید. شایان ذکر است در صورت مرتفع شدن تغییرات برگزاری مناقصه مذکور از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.

                                                                                                                                                                                                                             واحد مناقصات اداره امور قراردادها