سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

فراخوان شناسایی سرمایه گذار سامانه خودکار ثبت تخلفات و راه اندازی مرکز مانیتورینگ منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/7/5

                                                                                                                                    فراخوان شناسایی سرمایه گذار

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد سامانه خودکار ثبت تخلفات و راه اندازی مرکز مانیتورینگ منطقه آزاد اروند (شهرهای آبادان و خرمشهر) را طراحی، تامین، اجرا و مدیریت کند، لذا به همین منظور از کلیه شرکتهای فعال در حوزه طرح های زیرساختی با ماهیت EPCM دعوت به عمل می آید که حداکثر تا مورخ 99/07/19 ، با ارسال رزومه کاری و مجوزهای قانونی و همچنین تکمیل مستندات ضمیمه همین فراخوان و همچنین تکمیل و ارسال طرح توجیهی خود به آدرس پست الکترونیک مدیریت زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی ict@arvanfreezone.com یا ارسال مکتوب مستندات به نشانی خرمشهر ، اتوبان آبادان خرمشهر ، ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد اروند دفتر مدیریت زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان در فراخوان مذکور شرکت نمایند.

  • طرح توجیهی پیشنهادی جهت سرمایه گذاری
  • مبلغ حدودی جهت سرمایه گذاری در طرح مذکور : 300 میلیارد ریال
  • داشتن رزومه مرتبط و سوابق اجرایی در این حوزه
  • داشتن رتبه مورد نیاز جهت اجرای پروژه

آدرس اینترنتی سازمان و سامانه خرید اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند جهت دریافت مشخصات     پروژه:

www.arvandfreezone.com

https://contracts.arvandfreezone.com