سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

تعویق زمان بازگشایی پاکات مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاد


تاریخ درج

1398/12/12

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه بهسازی و ساماندهی بلوار جهاد خرمشهر در منطقه آزاد اروند میرساند، جلسه بازگشایی پاکات مناقصه مذکور لغو و به زمان دیگری موکول گردید. شایان ذکر است تاریخ بازگشایی پاکات متعاقباً از طریق همین سامانه به اطلاع رسانی خواهد شد.

                                                       

                                                                                                                             واحد مناقصات سازمان منطقه آزاد اروند