سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

اعلام نتیجه تجدید مناقصه خدمات آتش نشانی، تعمیر و نگهداری دو ایستگاه آتش نشانی در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/7/30

به اطلاع کلیه مناقصه گران شرکت کننده در تجدید مناقصه خدمات آتش نشانی، تعمیر و نگهداری دو ایستگاه آتش نشانی در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند میرساند، جلسه کمیسیون معاملات در تاریخ 99/07/29 برگزار و شرکت راه بستر آبادان به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید.

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                 واحد مناقصات  اداره امور قراردادها