سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

فراخوان تجدید ارزیابی کیفی تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/2/9

                                                                          فراخوان تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران

 

سازمان منطقه آزاد اروند از پیمانکاران واجد شرایط دارای گواهی صلاحیت برای دریافت اسناد ارزیابی پروژه ذیل دعوت به عمل می آورد از تاریخ 99/02/13 لغایت  99/02/17 جهت دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ 99/02/28 جهت تحویل اسناد ارزیابی طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

 

ردیف

نام پروژه

مبلغ برآورد اولیه (ریال )

مدت پیمان

(ماه)

نوع مناقصه

رشته و حداقل

پایه مورد نیاز

1

تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند

-

12 ماه

عمومی یک مرحله ای

**

 

** دارا بودن گواهی صلاحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه خدمات عمومی (نظیر نامه رسانی، تلفنچی، تنظیفات، امور      آبدارخانه، پیشخدمتی)

** دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی

  1. متقاضیان می توانند پس از ثبت نام در سایت سازمان منطقه آزاد اروند (بخش خدمات الکترونیک اروند – امور قراردادها- سامانه خرید اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند) به نشانی اینترنتی ذیل آگهی نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
  2. منبع تأمین اعتبار پروژه از منابع داخلی سازمان و غیر عمرانی است.
  3. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد ارزیابی مندرج است.
  4. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  5. هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید مناقصه، تغییر زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان و مناقصات از طریق سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان-بخش اخبار و اطلاعیه ها به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید.
  6. آدرس سایت اینترنتی و سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان:

http://www.arvandfreezone.com

Contracts.arvandfreezone.com://http