سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

اعلام نتیجه مناقصه انجام امور تنظیفات، خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز شلمچه در محدوده منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/7/30

به اطلاع کلیه مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه انجام امور تنظیفات، خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز شلمچه در محدوده منطقه آزاد اروند میرساند، جلسه کمیسیون معاملات در تاریخ 99/07/28 برگزار و مناقصه مذکور تجدید گردید.

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                 واحد مناقصات  اداره امور قراردادها