سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند

خبر و اطلاعیه

اعلام نتیجه مناقصه احداث معبر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند


تاریخ درج

1399/4/25

به اطلاع کلیه مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه احداث معبر A13 سایت صنعتی خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند میرساند، جلسه کمیسیون معاملات در تاریخ 99/04/23 برگزار و شرکت مهندسی محراب گستر فجر به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید.

                                                                                                                                                                                                            اداره امور قراردادها